با ما در تماس باشید (2855359-021)
شنبه تا چهارشنبه 10:00 تا 13:00 - 15:30 تا 19:30​
نکات بهداشتی

گالری کلینیک ما

ما اصل پزشکی خانوادگی را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک خانواده اکثر درخواست های پزشکی را بر عهده خواهد داشت ، با متخصصانی که فقط در صورت لزوم درگیر آن هستند.